Forum Salam

Forum Salam (https://salam.gromader.org/index.php)
-   Zasady na Forum Salam (https://salam.gromader.org/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Reklamy i Spam na Forum Salam (https://salam.gromader.org/showthread.php?t=6)

Moderator_Salam 06-07-2006 22:09

Reklamy i Spam na Forum Salam
 
Wiele z nas zna, odwiedza lub odwiedzało Arabia.pl
Podobna sytuacja do tej o której chce teraz napisać miała dość niedawno i tam miejsce. Wydawało by się być oczywistym, że wiele osób mogło się czego z tamtego przykładu nauczyć lub dowiedzieć o ogólnie przyjętych zasadach.
Jednak widzę konieczność poruszenia tej kwestii także na Forum Salam.
Mianowicie:

Nie zwracamy uwagi na Forum Salam, jeśli ktoś jednorazowo bez zezwolenia administratora na naszym forum zareklamuje swoje forum, działalność, produkcję, osobę itp., szczególnie jeśli jest to związane z krajami arabskimi czy Islamem. (powtórzone za Arabia.pl)

Jeśli ktoś ma ochotę zareklamować swoją lub cudzą działalność na naszym forum proszony jest o kontakt z Moderatorem_salam.

Jednak Nie możemy pominąć milczeniem rozsyłania spamu do poszczególnych użytkowników jako wiadomość prywatna.
Wiadomości PW na forum służą do komunikacji indywidualnej między użytkownikami forum, a nie rozsyłania wiadomości masowej nie związanej z Forum Salam i czynienie tego przez osoby nieupoważnione. Do innego rodzaju komunikacji służy właśnie ogólnodostępne forum i odpowiednie na nim działy.
To do administracji użytkownicy składają skargi i to właściciel Forum Salam, czyli ja, jestem zobowiązany odpowiednio zareagować.
Chce przypomnieć, iż rozsyłanie spamu jest objęte punktami kodeksu karnego Rzeczpospolitej Polskiej. *

* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W kwestii spamu kluczowym dla znaczenia ustawy jest $1 artykułu 10, który stanowi: „Zakazane jest przesyłanie nie zamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej” [Dz.U. nr 144, poz. 1024, 2002r].
W pełnym zrozumieniu przytoczonego artykułu pomaga zapoznanie się z definicją informacji
handlowej zawartej we wskazanej ustawie. Art. 2 Ă?§ 2. mówi: „ informacja handlowa - każdą
informacją przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług
lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania
zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,” [Dz. U. Nr 144, poz. 1024, 2002r].
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest jedynym polskim przepisem
prawnym odnoszącym się do zagadnienia spamu. Mówią o nim również:
• Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r., na którą można się powołać
w zawiązku z definicją czynu nieuczciwej konkurencji zawarta w art. 3 tejże ustawy
[Dz.U. Nr 153, poz. 1503, 2003r.],
- W pewnym, bardzo ograniczonym zakresie, problem spamingu reguluje również. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 wraz z nowelizacjami. Art. 6 wymienionej ustawy daje podstawy do objęcia definicją danych osobowych szerokiego zakresu informacje dotyczące osoby fizycznej, więc również jej adres poczty elektronicznej, jeżeli tylko możliwe jest odniesienie jej do konkretnej osoby. Przepis ten stanowi bowiem, że za dane osobowe uważa się nie tylko informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości takiej osoby w sposób bezpośredni [Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zmianami].
- Do problemu spamu odnieść również można przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego
regulujące odpowiedzialnośą za szkodą [Dz.U. z 18 maja 1964 z późn. zmianami].

(Źródło: „Przestępstwa komputerowe” http://prawo.vagla.pl/node/6191)
Więcej: Internationa Telecomuniaction Union, http://www.itu.int/osg/spu/spam/


Oficjalnie informują, iż dalsze tego typu postępowanie skończy się blokadą wiadomości PW, bądź nawet usunięciem z Forum.
W ekstremalnych przypadkach zgłoszenie o powyższym zostanie przekazanie do właścicieli portalów skąd pochodzi spam.[quote]

Moderator_Salam 06-07-2006 22:09

Wszystkie osoby, które otrzymują SPAM za pomocą PW lub za pomocą poczty e-mail (i są pewne, iż ich adres udostępniony spamerowi był jedynie z Forum Salam), proszone są o kontakt z Moderatorem_salam.


Czas w strefie GMT +2. Jest 07:46.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.